Lånesläp* Fri byggrådgivning Noga utvalda artiklar
Stäng
Just in time

Byggrådgivning

...

Bygget får aldrig bli stillastående i brist på material. Vi ser till att du alltid får rätt produkter på rätt plats och i rätt tid.
Just-in-time, med andra ord. Involvera oss tidigt i din planering och dra större nytta av vår utvecklade leveranslogistik som också kan inkludera sådant som delleveranser, anpassad packning, maskinlyft och just-in-time-leveranser.

 

Maila oss eller kom in för ett första möte