Lånesläp* Fri byggrådgivning Noga utvalda artiklar
Stäng
Miljön i centrum

Hållbart byggande

Utvecklingen mot hållbart byggande med färre farliga kemikalier, mer energieffektiva byggnader och minskad resursåtgång går allt snabbare. Vi följer denna utveckling och ser också till att vara en del av den genom utbildning av personal och krav på leverantörer. Vi har även tagit fram en utbildning i hållbart byggande för våra kunder. Den utgår från byggandets miljöbelastning och binder samman miljöaspekter med konstruktionslösningar och byggfysik. Läs mer på länken nedan om ni är intresserade av utbildningen.

 

Utbildning - hållbart byggande

 

Basta

 Hållbara Val  

Majoriteten av våra byggmaterialleverantörer är registrerade i BASTA. BASTA är ett miljöbedömningssystem för byggmaterial med syfte att fasa ut ämnen med farliga kemiska egenskaper från bygg- och anläggningsprodukter. Vi kan hjälpa dig att ta reda på om produkterna som används i ditt projekt är registrerade i BASTA, samt ta fram byggvarudeklaration med information om vad produkten innehåller.  

Nu har vi gjort det lite lättare för dig som vill göra hållbara produktval. Vi har märkt upp våra miljöanpassade produkter, både i butiken och på nätet. Håll utkik efter våra kategoriskyltar som ger dig tips och råd om hållbara produktval i olika produktsegment, t ex fogskum, virke och byggskivor.

 Passa på att utnyttja den kunskap våra medarbetare har om hållbara val. De hjälper dig gärna, både när det gäller material och byggmetoder         

 

Woody och Trä

Certifierad Träexpert

Vi på Woody Bygghandel är certifierade träexperter. Det betyder helt enkelt att vi har stor kunskap om trä. Trävaror är viktiga byggkomponenter i våra hus och de trävaror vi säljer på Woody produceras i Sverige. Som certifierade träexperter kan vi råda dig exempelvis i vilket typ av material du behöver till ditt bygge, hur du bäst använder trävarorna, vilka egenskaper träet har samt om träets fuktkvot. Hos oss kan du vara trygg i ditt köp av trävaror.

Samtliga av Woodys virkesleverantörer är spårbarhetscertifierade enligt FSC eller PEFC. FSC, (FOREST STEWARDSHIP COUNCIL), är en oberoende, internationell medlemsorganisation. Certifiering i enlighet med FSC:s bestämmelser innebär att företaget bedriver ett miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt bärkraftigt skogsbruk i överensstämmelse med gällande lagar och förordningar.

PEFC (PROGRAMME FOR THE ENDORSEMENT OF FOREST CERTIFICATION SCHEMES) är ett internationellt system bildat av skogsägare och skogsindustrin som ett svar på behovet att ta hänsyn till det småskaliga familjeskogsbrukets villkor samtidigt som de följer internationellt accepterade riktlinjer och krav för hållbart skogsbruk.

.